YUANTA WEALTH
“ที่ Yuanta เราใส่ใจในความสำคัญของทุกเป้าหมายการลงทุน
เราจึงสร้างระบบการให้คำปรึกษาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งผสมผสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญการลงทุน (Investment Experts)
เข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลงทุนในทุกๆ ช่วงของชีวิต”
บริการแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม (Holistic Investment Approach) ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน การยอมรับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่คาดหวัง ตลอดจนระยะเวลาในการลงทุน ที่มีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคล โดยการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนอย่างเป็นระบบ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Asset Allocation เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุนในทุกๆ ช่วงของชีวิต
จุดเด่น
  • มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน
  • ติดตามการลงทุนได้ง่ายๆ ได้ในรายงานเดียว (Consolidated Investment Report)
  • สะดวก ด้วยระบบ Auto Rebalancing เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแบบอัตโนมัติ

คำเตือน :

loader