บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคล
โดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์
ประสานกับระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน
เพราะเราเข้าใจและใส่ใจในความสำคัญ
ของเป้าหมายในการลงทุนของคุณ
บริการนี้เหมาะสมกับ
  • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศได้
  • มีเวลาจำกัดในการติดตามการลงทุน
  • ต้องการให้ผู้จัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนให้
[มีค่าธรรมเนียม] เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
เริ่มต้น
บริการแนะนำพอร์ตการลงทุน ให้เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสัดส่วนสินทรัพย์
ที่เหมาะสมด้วยกลยุทธ์ Asset Allocation
ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อช่วยให้คุณ
ตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว
บริการนี้เหมาะสมกับ
  • นักลงทุนทุกประเภท
  • เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ
  • ตัดสินเลือกสินทรัพย์ลงทุนด้วยตนเอง
เงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท
เริ่มต้น
ทดลองใช้งาน

คำเตือน :

loader