คำเตือน

 • การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้น เป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น
 • ในกรณีที่เลือกแผนการลงทุนแตกต่างจากที่ระบบแนะนำ ผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะแตกต่างจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวัง รวมถึงผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนในการลงทุน
 • ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต
รูปแบบ
การลงทุน
บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ประสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนเพราะเราเข้าใจและใส่ใจในความสำคัญของเป้าหมายในการลงทุนของคุณ
เงินลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
บริการนี้เหมาะกับ
 • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศได้
 • มีเวลาจำกัดในการติดตามการลงทุน
 • ต้องการให้ผู้จัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนให้
บริการแนะนำพอร์ตการลงทุน ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมด้วยกลยุทธ์ Asset Allocation ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว
เงินลงทุนขั้นต่ำ
100,000 บาท
บริการนี้เหมาะกับ
 • นักลงทุนทุกประเภท
 • เงินลงทุนต่ำ
 • ตัดสินเลือกสินทรัพย์ลงทุนด้วยตนเอง
บริการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการส่งคำสั่งภายใต้เงื่อนไขและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเอง
เงินลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
บริการนี้เหมาะกับ
 • นักลงทุนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ
 • เพิ่มความเร็วในการซื้อขาย
 • กระจายความเสี่ยงจากหลายกลยุทธ์
loader