รูปแบบ
การลงทุน
บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ประสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนเพราะเราเข้าใจและใส่ใจในความสำคัญของเป้าหมายในการลงทุนของคุณ
เงินลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
บริการนี้เหมาะกับ
  • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศได้
  • มีเวลาจำกัดในการติดตามการลงทุน
  • ต้องการให้ผู้จัดการกองทุนตัดสินใจลงทุนให้

คำเตือน

  • การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้น เป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น
  • ในกรณีที่เลือกแผนการลงทุนแตกต่างจากที่ระบบแนะนำ ผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะแตกต่างจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวัง รวมถึงผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนในการลงทุน
  • ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต
loader